RELUX สมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล ปกหนังทองเงาอย่างดี มีข้าพระพุทธเจ้า ตามระเบียบราชการ CL-2040 ถ.

หมวดหมู่สินค้า: สมุด
รหัส : CL-2040 ถวายพระพรปกทอง
ราคา 949บาท

22 สิงหาคม 2562

ผู้ชม 559 ผู้ชม

  • สมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล ตามระเบียบราชการ ปกหนังสีทองเงา
  • มีปกรอง และคำบรรยายถัดจากปกรอง ตามระเบียบราชการ
  • แกนเหล็ก 4 ห่วงอย่างหนาใส่กระดาษดีกว่า 2 ห่วง ไม่ขาดง่ายเวลาพลิกหน้ากระดาษ
  • ไส้กระดาษหนา 90 แกรม 40 แผ่น
  • มีข้าพระพุทธเจ้าในแต่ละบรรทัด ทำให้สามารถบังคับผู้เขียน ให้เขียนอยู่บนเส้น ไม่สิ้นเปลืองหน้ากระดาษ
  • ขนาดตัวเล่มประมาณ A4 แนวนอน 21.5 x 30 cm.
  • ไส้ใน 40 แผ่น มีเส้นแบ่งบรรทัดชัดเจน
Engine by shopup.com